תקנון

תקנון הקרן החל מיום 02.04.19

עיקרי השינויים בתקנון הקרן החל מיום 02.04.19

גלילה למעלה