תקנון

תקנון הקרן החל מיום 08.10.2023

עיקרי השינויים בתקנון הקרן החל מיום 08.10.2023

גלילה למעלה