מבנה אחזקות

קרן ההשתלמות רעות היא אחת הקרנות הוותיקות, הגדולות, היציבות והמשתלמות בישראל.
בעלי המניות בקרן הם ההסתדרות הכללית החדשה המחזיקה 50% ממניות הקרן, והסתדרות המעו"ף המחזיקה גם כן 50% ממניותיה.
השליטה בקרן היא של בעלי המניות דלעיל בלבד.

גלילה למעלה