חברי ההנהלה

רובי בכור, עו"ד – מנכ"ל

עידית מידן, רו"ח – סמנכ"לית כספים

סוזי מאור – סמנכ"לית תפעול ושירות עמיתים

שרון מנצורי – סמנכ"ל שיווק

משרד רו"ח לוטרבך ושות', עמית קיסלוב, רו"ח  – רו"ח מבקר

אלי להט, רו"ח – מבקר פנימי

אבנר בן-חיון, עו"ד – יועץ משפטי וממונה ציות ואכיפה פנימית

אור לביא – מנהל אבטחת מידע והגנת הסייבר 

ניר בליסיאנו – מנהל סיכונים (השקעות)

גלילה למעלה