וועדות הדירקטוריון

חברי ועדת השקעות

יוני זילפה, רו"ח – דח"צ, יו"ר הועדה
יגאל דן, רו"ח ועו"ד – יו"ר הדירקטוריון
שמואל בן אריה – נח"צ

ועדת ההשקעות מתכנסת לפחות אחת לשבועיים

חברי ועדת הביקורת

נאור יפת, רו"ח ועו"ד – דח"צ, יו"ר הועדה
יוני זילפה, רו"ח – דח"צ
מקסים בן דוד

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון
גלילה למעלה