וועדות הדירקטוריון

חברי ועדת השקעות

יגאל דן, רו"ח ועו"ד – יו"ר הדירקטוריון
שאול צדקה –  דח"צ, יו"ר הועדה
שמואל בן אריה – נח"צ

ועדת ההשקעות מתכנסת לפחות אחת לשבועיים

חברי ועדת הביקורת

עופר קירו,  רו"ח – דח"צ, יו"ר הועדה
שאול צדקה – דח"צ  
מקסים בן דוד

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון
גלילה למעלה