דירקטוריון החברה

רון מלכא, ד"ר – יו"ר הדירקטוריון

עופר קירו,  רו"ח – דח"צ

שאול צדקה דח"צ 

גיל אלמלך, רו"ח
סמנכ"ל כספים ההסתדרות הכללית החדשה

אחיאב שמחי
יו"ר הועד הארצי של עובדי תנובה

יעקב טריפטו, עו"ד
מנכ"ל חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י

כוכבה קניסטר
יו"ר ועד עובדי מרכז משען בע"מ

מקסים בן דוד
מזכיר הועד הארצי של בנק הפועלים

דינה אלימלך
יו"ר ועד עובדי נעמ"ת 

ניר אלון
ראש חטיבת מוסדות חינוך וספורט בהסתדרות המעו"ף

עדה קרמרסקי
ראש חטיבת מוסדות ההסתדרות, מוסדות בריאות ומוסדות הציבור בהסתדרות המעו"ף

פרוספר בן חמו
יו"ר ארגון עובדי שרותי בריאות כללית

אירית פוריין ויצמן, עו"ד
סמנכ"ל משאבי אנוש ההסתדרות הכללית החדשה

יחיאל שמיר, עו"ד
היועץ המשפטי להסתדרות העובדים הכללית החדשה

שלה ונטורה
יו"ר ועד עובדים ארצי קופת חולים מאוחדת

הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון

גלילה למעלה