תנאי שימוש

אתר האינטרנט של רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") הינו בבעלותה.
אין לעשות שימוש בנתונים ו/או במידע אלא בהסכמת החברה.
שימוש באתר לצרכי קבלת מידע ו/או לכל צורך אחר מהווה הסכמה מצידך להוראות ולתנאים המפורטים להלן.

התכנים המובאים באתר זה מובאים בתמציתיות לצורך הסבר ומידע בלבד, ואין בהם משום התחייבות מצד החברה ו/או ייעוץ, חוות דעת ו/או ייעוץ כלכלי ו/או פנסיוני ו/או המלצה ביחס לפעולות כלשהן, לרבות כדאיותן. החברה לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר יקבל או יעשה המשתמש בהסתמך על המידע המסופק על ידי ובאמצעות האתר.
יתכן כי נפלו טעויות או שיבושים ו/או אי דיוקים במידע המופיע באתר. ט.ל.ח. אין החברה תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם בשל טעויות כאמור. שימוש בטפסים המופיעים באתר כפוף לאפשרות שינויים ואפשר שיופיעו טפסים שאינם עדכניים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם למשתמש עקב הסתמכות על מידע זה והעושה בו שימו עושה זאת על אחריותו בלבד.
המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון.

האמור בתנאי שימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

גלילה למעלה