אמנת שרות

אנו, הנהלת רעות חברה לניהול קופת גמל בע"מ ("רעות" או "החברה") וצוות העובדים, הצבנו בפנינו כמטרה מרכזית, לפעול מתוך מחויבות אמיתית לעמיתנו באמצעות ערכים מובילים של: מחויבות, מקצועיות, נגישות, זמינות, הגינות וכבוד הדדי. וכל זאת על מנת להבטיח את שביעות רצונם ונאמנותם של עמיתנו לאורך זמן.

הנהלת רעות וצוות העובדים עוברים הליך הכשרה ומיון ומחויבים לתת לעמיתיה, בכל עת ועת, שירות אישי ואיכותי המושתת על הגינות.

הנהלת רעות וצוות העובדים שואפים ליישום מדיניות איכות ושיפור השירות. בנוסף, על מנת לוודא כי עמיתנו הינם שבעי רצון מהשרות שניתן על ידי החברה, אנו מפעילים מנגנון סקר שביעות רצון אשר מהווה עבורנו בקרה והפקת לקחים לצורך שיפור רמת השירות והמקצועיות של הנציגים. אנו מאמינים כי השירות שאנו מעניקים לעמיתנו הוא בין הגורמים החשובים אשר יוצרים נאמנות וקשר ארוך טווח ומפרה בין החברה לעמיתיה .

מחויבות

הנהלת רעות וצוות העובדים מחויבים לתרום מיכולתם וכישורם לטובת השגת מטרות החברה ויעדיה תוך השקעת מאמצים, זמן ומרץ להובלת התוצאות העסקיות של החברה, תוך שמירה על ערכי החברה והקפדה על עבודת צוות, שותפות ורעות לטובת עמיתי החברה.

מקצועיות

הנהלת רעות מאמינה כי טיפוח ההון האנושי הינו מרכיב משמעותי במתן שירות עמיתים איכותי, ולכן היא משקיעה בהכשרת עובדיה לביצוע תפקידם באמצעות הדרכות, קבלת מיומנויות וכלים המעודדים מצוינות וכל זאת כדי להביא לשביעות רצון עמיתנו תוך הקפדה על שקיפות, אמינות והגינות.

הגינות וכבוד הדדי

הנהלת רעות וצוות העובדים פועלים מתוך הערכה וכבוד לעמיתיה, מקפידים על פרטיותם ועל סודיות וחיסיון המידע, תוך קיום הוראות הדין, ומתחייבים לנהוג באדיבות, בהגינות ללא אפליה או קיפוח, ביושרה אישית וצדק מקצועי, בראייה והתמקדות בצרכי העמית.

זמינות

הנהלת רעות וצוות העובדים יעשו מאמץ בכדי להיות זמינים לקבל את פנייתך ובכדי לספק מענה יסודי, יעיל ומקצועי בזמן סביר תוך מתן תשובות ברורות ומנומקות.
לנוחותך, נשמח לעמוד לרשותך במגוון ערוצי תקשורת, תוך יצירת זמינות וגמישות מרביים:

  • באתר האינטרנט של החברה, הזמין לשירותך 24 שעות ביממה, באפשרותך לקבל מידע אישי וכללי, להוריד טפסים וכן לפנות אלינו באמצעות טופס מקוון ליצירת קשר בכל נושאי הפעילות הרלוונטיים.
  • שירות העמיתים שלנו זמין עבורך למענה טלפוני במספר 03-6097779 בימים א' – ה', בין השעות 16:00– 8:00, וישמח לתת מענה לפנייתך הטלפונית בהקדם האפשרי.
  • באפשרותך לפנות אלינו באמצעות פקס במספר 03-6959824.
  • באפשרותך לפנות אלינו בדואר ישראל, לכתובת תובל 40, מגדל ספיר, רמת גן 5252247
  • בכתובת מייל Sherut@Reut.net
  • פנייה לממונה על פניות הציבור בחברת רעות עו"ד רובי בכור דוא"ל: pniyot@reut.net

מדדי השירות

כחלק מתפיסת השירות כלפי עמיתינו, אנו מחויבים לזמינות וליעילות. כמו כן אנו מטפלים בנושאים הבאים על פי לוח הזמנים הנדרש להלן*:

 משיכה/פדיון כספים 4 ימי עסקים
 עדכון פרטים אישיים 2 ימי עסקים
 העברה בין מסלולים 3 ימי עסקים
 ניוד בין קופות ** 10 ימי עסקים
 הלוואות 14 ימי עסקים
 טיפול ומענה פניות הציבור *** 30 ימי עסקים
  • אזרחים ותיקים
  • בעלי מוגבלויות

21 ימי עסקים
14 ימי עסקים

(*) המדידה הינה ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים

(**) מספר הימים המפורט לעיל הינו החל "מהמועד הקובע" כהגדרתו בהסדר התחיקתי.

(***) מהיום שבו הומצאה הפניה.

עמיתי רעות יוכלו להשיג על רמת השירות הניתן להם.

החברה נערכת מראש ככל שביכולתה לתקופות שיא ידועות על מנת לספק מענה בזמן סביר, מבלי לפגוע באיכות הטיפול ומקצועיותו, וכן תיערך בזמן אמת לטיפול בתקופות שיא בלתי צפויות.

אנו נמשיך ונפעל לשיפור וייעול מתן השירות לעמיתי רעות מתוך ראייה בכל עמית ועמית שותף להצלחתנו ומחויבותנו לרמת שירות מקצוענית לשביעות רצון עמיתנו.

גלילה למעלה