מדיניות השקעה

מדיניות השקעה צפויה 2021

מדיניות השקעה צפויה 2021 עדכון מיום 23.05.2021 כולל עיקרי שינויים במדיניות

מדיניות השקעה צפויה 2022

מדיניות השקעה צפויה 2022 עדכון מיום 10.07.2022

מדיניות השקעה צפויה 2023

מדיניות השקעה צפויה 2024

מדיניות השקעה צפויה 2024 עדכון מיום 1.07.2024

גלילה למעלה