הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות שיקלי 6.00% 88.46% 1.84% 0.00% 1.96% 1.73%

נכון לחודש מרץ 2024

גלילה למעלה