הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות שיקלי 3.05% 88.19% 3.53% 0.00% 4.06% 1.17%

נכון לחודש אוקטובר 2022

גלילה למעלה