הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות שיקלי 3.21% 89.96% 2.96% 0.00% 2.35% 1.52%

נכון לחודש פברואר 2023

גלילה למעלה