הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות שיקלי 3.51% 78.21% 10.18% 3.27% 3.95% 0.89%

נכון לחודש מאי 2022

גלילה למעלה