הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות מניות 7.80% 0.00% 0.00% 94.15% 0.00% 1.95%-

נכון לחודש פברואר 2023

גלילה למעלה