תשואות

מספר מ"ה שם תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת ל-3 שנים אחרונות תשואה ממוצעת ל-5 שנים אחרונות שארפ- ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז
8891 רעות אג"ח עד 10% במניות 5.79% 1.65% 2.06% 0.11

נכון לחודש אפריל 2024

התשואות המוצגות הינן במונחי ברוטו נומינאלי לפני ניכוי דמי ניהול
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

שיעור ההוצאות הישירות לשנת 2022 שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופה: 0.02%

גלילה למעלה