צדדים קשורים

רשימת צדדים קשורים מנהל ההשקעות של הקופה - פסגות לשנת 2020

עסקאות עם צדדים קשורים מאוחד לשנת 2020

רשימת צדדים קשורים מנהל ההשקעות של הקופה - מיטב ניהול תיקים לשנת 2021

רשימת צדדים קשורים מנהל ההשקעות של הקופה - פסגות לשנת 2021

עסקאות עם צדדים קשורים מאוחד לשנת 2021

רשימת צדדים קשורים מנהל ההשקעות של הקופה - מיטב ניהול תיקים לשנת 2022

עסקאות עם צדדים קשורים מאוחד לשנת 2022

רשימת צדדים קשורים מנהל ההשקעות של הקופה - מיטב ניהול תיקים לשנת 2023

עסקאות עם צדדים קשורים מאוחד לשנת 2023

גלילה למעלה