הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות אג"ח עד 10% במניות 3.84% 59.50% 23.33% 10.19% 2.49% 0.66%

נכון לחודש פברואר 2023

גלילה למעלה