הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות אג"ח עד 10% במניות 5.36% 58.12% 24.78% 9.05% 2.12% 0.57%

נכון לחודש אוקטובר 2022

גלילה למעלה