שנת 2023

דוח נכסים רבעון ראשון

דוח נכסים מאוחד רבעון ראשון

סקירת רואה חשבון מבקר רבעון ראשון

דוח נכסים רבעון שני

דוח נכסים מאוחד רבעון שני

סקירת רואה חשבון מבקר רבעון שני

גלילה למעלה