שנת 2021

דו"ח נכסים רבעון ראשון

דו"ח נכסים מאוחד- רבעון ראשון

סקירת רואה החשבון המבקר- רבעון ראשון

דו"ח נכסים רבעון שני

דו"ח נכסים מאוחד- רבעון שני

סקירת רואה החשבון המבקר- רבעון שני

דו"ח נכסים רבעון שלישי

דו"ח נכסים מאוחד- רבעון שלישי​

סקירת רואה החשבון המבקר- רבעון שלישי​

דוח נכסים רבעון רביעי

דוח נכסים מאוחד- רבעון רביעי

גלילה למעלה