תשואות

מספר מ"ה שם תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת ל-3 שנים אחרונות תשואה ממוצעת ל-5 שנים אחרונות שארפ- ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז
1316 אג"ח ללא מניות 4.30% 2.73% 2.23% 0.25

נכון לחודש ינואר 2024

התשואות המוצגות הינן במונחי ברוטו נומינאלי לפני ניכוי דמי ניהול.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

שיעור ההוצאות הישירות לשנת 2022 שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופה: 0.13%.

גלילה למעלה