צדדים קשורים

עסקאות עם צדדים קשורים מאוחד לשנת 2018

רשימת צדדים קשורים מנהל ההשקעות של הקופה - פסגות לשנת 2019

עסקאות עם צדדים קשורים מאוחד לשנת 2019

רשימת צדדים קשורים מנהל ההשקעות של הקופה - פסגות לשנת 2020

עסקאות עם צדדים קשורים מאוחד לשנת 2020

רשימת צדדים קשורים מנהל ההשקעות של הקופה - פסגות לשנת 2021

עסקאות עם צדדים קשורים מאוחד לשנת 2021

רשימת צדדים קשורים מנהל ההשקעות של הקופה - מיטב ניהול תיקים לשנת 2021

רשימת צדדים קשורים מנהל ההשקעות של הקופה - מיטב ניהול תיקים לשנת 2022

גלילה למעלה