הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות אג"ח ללא מניות 3.31% 55.06% 25.31% 0.57% 3.46% 12.29%

נכון לחודש פברואר 2023

גלילה למעלה