הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות אג"ח ללא מניות 5.57% 50.57% 27.93% 0.57% 3.45% 11.92%

נכון לחודש מאי 2022

גלילה למעלה