הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות אג"ח ללא מניות 3.76% 55.43% 23.67% 0.59% 3.67% 12.89%

נכון לחודש אוקטובר 2022

גלילה למעלה