דמי ניהול

אנו ברעות מאמינים כי ניהול נכון, חכם ומקצועי, יחד עם שירות ברמה גבוהה ויחס אישי לכל עמית, לא חייבים להתבטא בדמי ניהול גבוהים.
ההיפך הוא הנכון!

רעות כחברה פועלת שלא למטרות רווח ולכן עמיתי קרן רעות נהנים מתשלום דמי ניהול על בסיס הוצאות בפועל בלבד.

שיעור דמי הניהול שנגבה בשנת 2022 הינו 0.47%.
שיעור העמלות הממוצע לשנת 2022 שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופה: 0.13%.

גלילה למעלה