שנת 2023

דוח נכסים רבעון רביעי

דוח נכסים מאוחד רבעון רביעי

גלילה למעלה