מדיניות השקעה

מדיניות השקעה צפויה 2020

מדיניות השקעה צפויה 14.04.19

עיקרי השינויים במדיניות השקעה צפויה מיום 14.04.19

מדיניות השקעה צפויה 2019

מדיניות השקעה צפויה 2021 עדכון מיום 23.05.2021 כולל עיקרי שינויים במדיניות

מדיניות השקעה צפויה 2021

מדיניות השקעה צפויה 2020 -עדכון מיום 24.08.2020 כולל עיקרי שינויים במדיניות

מדיניות השקעה צפויה 2020 -עדכון מיום 01.03.2020 כולל עיקרי שינוים במדיניות

מדיניות השקעה צפויה 2022

מדיניות השקעה צפויה 2021 עדכון מיום 03.10.2021 כולל עיקרי שינויים במדיניות

גלילה למעלה