מדיניות השקעה

מדיניות השקעה צפויה 2020

מדיניות השקעה צפויה 2020 -עדכון מיום 01.03.2020 כולל עיקרי שינוים במדיניות

מדיניות השקעה צפויה 2020 -עדכון מיום 24.08.2020 כולל עיקרי שינויים במדיניות

מדיניות השקעה צפויה 2021

מדיניות השקעה צפויה 2021 עדכון מיום 23.05.2021 כולל עיקרי שינויים במדיניות

מדיניות השקעה צפויה 2021 עדכון מיום 03.10.2021 כולל עיקרי שינויים במדיניות

מדיניות השקעה צפויה 2022

מדיניות השקעה צפויה 2022 עדכון מיום 10.07.2022

מדיניות השקעה צפוייה 2022 עדכון מיום 19.09.2022 כולל עיקרי השינויים במדיניות

מדיניות השקעה צפויה 2022 עדכון מיום 24.10.2022 כולל עיקרי שינויים במדיניות

מדיניות השקעה צפויה 2023

גלילה למעלה