הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות כללי 4.33% 24.07% 13.58% 38.54% 3.75% 15.73%

נכון לחודש מרץ 2024

 
גלילה למעלה