הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות כללי 6.79% 23.60% 11.32% 40.68% 5.50% 12.11%

נכון לחודש מאי 2022

גלילה למעלה