הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות כללי 1.58% 25.03% 13.74% 39.04% 5.57% 15.04%

נכון לחודש פברואר 2023

גלילה למעלה