הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות כללי 5.46% 25.95% 11.77% 36.25% 5.73% 14.83%

נכון לחודש אוקטובר 2022

גלילה למעלה