שנת 2019

דו"ח הוצאות ישירות לשנת 2019

גלילה למעלה