שנת 2016

דוח נכסים רבעון ראשון

דוח נכסים מאוחד רבעון ראשון

סקירת רואה חשבון מבקר רבעון ראשון

דו"ח נכסים רבעון שני

דו"ח נכסים מאוחד- רבעון שני

סקירת רואה החשבון המבקר- רבעון שני

דו"ח נכסים רבעון שלישי

דו"ח נכסים מאוחד- רבעון שלישי​

סקירת רואה החשבון המבקר- רבעון שלישי​

דו"ח נכסים רבעון רביעי​

דו"ח נכסים מאוחד- רבעון רביעי​​

גלילה למעלה