הלוואות

הלוואה מקרן השתלמות היא אחת ההלוואות המשתלמות ביותר שקיימות כיום בישראל, עם ריביות נמוכות, ללא עמלות וללא ערבים

הלוואה תינתן בהתאם לנהלי החברה "רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ" ובכפוף לעמידה בתהליך חיתום, הצגת אסמכתאות תומכות ובדיקת אשראי צרכני*
ההלוואה הניתנת הינה, הלוואה לא צמודה בריבית משתנה לפי ריבית פריים בתוספת סיכון (בטווח שבין %P-0.5 לבין P+0.75%), טווח הריבית המוצג הינו כללי. לכל עמית מותאמת ריבית בהתאם לפעילותו ולתקופת הלוואה.
סכום ההלוואה תלוי בסכומים שנצברו בקרן. ניתן לקבל הלוואה עד לגובה של  80%  מסך היתרה הצבורה בקרן השתלמות נזילה, ועד 50% מסך היתרה הצבורה בקרן השתלמות לא נזילה
החברה מציעה שני סוגי הלוואה:
בלון – הלוואה שהחזר סכום קרן ההלוואה וסכומי הריבית שנצברו נעשים בתשלום אחד בסוף תקופת ההלוואה.
שפיצר – הלוואה עם החזר חודשי קבוע של סכום קרן ההלוואה וסכום הריבית עד לסיום תקופת ההלוואה.
סכום ההלוואה תועבר לחשבון העו"ש לא יאוחר מ – 14 ימי עסקים, ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים חתומים במלואם ובכפוף לאישור החברה.
אין קנס או תשלום עמלה בעת פירעון מוקדם של ההלוואה
ניתן להמשיך להפקיד כספים בקרן ההשתלמות ללא פגיעה בותק של החוסך בקרן, בנזילות של הכספים או בהטבות המס על הרווחים בקרן
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

לבקשת הלוואה מהקרן ניתן באמצעות "כניסה לחשבון האישי" או לחץ כאן

לנוחיותכם, סרטון הדרכה ללקיחת הלוואה בפורטל:

*מתן הלוואה מותנה בהגשת בקשה לחברה המנהלת ובאישורה על ידה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למדיניות החברה והוראות הדין.

גלילה למעלה