הלוואות

הלוואה מקרן השתלמות היא אחת ההלוואות המשתלמות ביותר שקיימות כיום בישראל, עם ריביות נמוכות, ללא עמלות וללא ערבים

איך מגישים בקשה להלוואה?
באפשרותך להגיש את הבקשה באמצעות מערכת הלוואות:

כניסה למערכת הלוואות בקליק
מדריך לקיחת הלוואה באמצעות מערכת הלוואות

הגשת בקשה להלוואה תתאפשר באמצעות דפדפן אינטרנטי CHROME בלבד 

או באמצעות מכשיר סלולרי המאפשר גלישה נוחה באינטרנט

לפני כניסה למערכת הלוואות, יש להיערך מראש כמפורט:
קובץ תמונה של תעודת הזהות / תעודת זהות ביומטרית – יש לסרוק/לצלם את שני צידי התעודה**
קובץ תמונה של צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון** 
**במידה וההגשה נעשית באמצעות מכשיר סלולרי, ניתן לצלם את המסמכים במהלך הגשת הבקשה

חשוב לציין:
הלוואה תינתן בהתאם לנהלי החברה "רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ" ובכפוף לעמידה בתהליך חיתום, הצגת אסמכתאות תומכות ובדיקת אשראי צרכני*
ההלוואה הניתנת הינה, הלוואה לא צמודה בריבית משתנה לפי ריבית פריים בתוספת סיכון (בטווח שבין %P-0.5 לבין P+0.75%), טווח הריבית המוצג הינו כללי. לכל עמית מותאמת ריבית בהתאם לפעילותו ולתקופת הלוואה.
סכום ההלוואה תלוי בסכומים שנצברו בקרן. ניתן לקבל הלוואה עד לגובה של  80%  מסך היתרה הצבורה בקרן השתלמות נזילה, ועד 50% מסך היתרה הצבורה בקרן השתלמות לא נזילה
החברה מציעה שני סוגי הלוואה: 
בלון – הלוואה שהחזר סכום קרן ההלוואה וסכומי הריבית שנצברו נעשים בתשלום אחד בסוף תקופת ההלוואה.
שפיצר – הלוואה עם החזר חודשי קבוע של סכום קרן ההלוואה וסכום הריבית עד לסיום תקופת ההלוואה.
סכום ההלוואה תועבר לחשבון העו"ש לא יאוחר מ – 14 ימי עסקים, ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים חתומים במלואם ובכפוף לאישור החברה.
אין קנס או תשלום עמלה בעת פירעון מוקדם של ההלוואה
ניתן להמשיך להפקיד כספים בקרן ההשתלמות ללא פגיעה בותק של החוסך בקרן, בנזילות של הכספים או בהטבות המס על הרווחים בקרן
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

*מתן הלוואה מותנה בהגשת בקשה לחברה המנהלת ובאישורה על ידה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למדיניות החברה והוראות הדין.

טופס בקשה לבחינת קבלת הלוואה

גלילה למעלה