שנת 2023

רבעון ראשון

דוחות תקופתיים ליום 31.03.2023

דוחות תקופתיים חתומים ליום 31.03.2023

רבעון שני

דוחות תקופתיים ליום 30.06.2023

דוחות תקופתיים חתומים ליום 30.06.2023

רבעון שלישי

דוחות תקופתיים ליום 30.09.2023

דוחות תקופתיים חתומים ליום 30.09.2023

רבעון רביעי

דוחות תקופתיים ליום 31.12.23

דוח כספי שנתי חתום ליום 31.12.23

דוח דירקטוריון חתום ליום 31.12.23

גלילה למעלה