שנת 2023

רבעון ראשון

דוחות תקופתיים ליום 31.03.2023

דוחות תקופתיים חתומים ליום 31.03.2023

רבעון שני

דוחות תקופתיים ליום 30.06.2023

דוחות תקופתיים חתומים ליום 30.06.2023

גלילה למעלה