שנת 2021

רבעון ראשון

דוחות תקופתיים ליום 31.03.2021

דוח כספי חתום ליום 31.03.2021

דוח דירקטוריון חתום ליום 31.03.2021

רבעון שני

דוחות תקופתיים ליום 30.06.2021

דוח כספי חתום ליום 30.06.2021​

דוח דירקטוריון חתום ליום 30.06.2021​

רבעון שלישי

דוחות תקופתיים ליום 30.09.2021

דוח כספי חתום ליום 30.09.2021

דוח דירקטוריון חתום ליום 30.09.2021

רבעון רביעי

דוחות תקופתיים ליום 31.12.2021

דוח כספי חתום ליום 31.12.2021​

דוח דירקטוריון חתום ליום 31.12.2021​

גלילה למעלה