שנת 2020

רבעון ראשון

דוחות תקופתיים ליום 31.03.2020

דוח כספי חתום ליום 31.03.2020​

דוח דירקטוריון חתום ליום 31.03.2020​

רבעון שני

דוחות תקופתיים ליום 30.06.2020

דוח כספי חתום ליום 30.06.2020​

דוח דירקטוריון חתום ליום 30.06.2020​

רבעון שלישי

דוחות תקופתיים ליום 30.09.2020

דוח כספי חתום ליום 30.09.2020

דוח דירקטוריון חתום ליום 30.09.2020

רבעון רביעי

דוחות תקופתיים ליום 31.12.2020

דוח כספי חתום ליום 31.12.2020

דוח דירקטוריון חתום ליום 31.12.2020

גלילה למעלה