שנת 2019

רבעון ראשון

דוחות תקופתיים ליום 31.03.2019

דוח כספי חתום ליום 31.03.2019​

דוח דירקטוריון חתום ליום 31.03.2019​

רבעון שני

דוחות תקופתיים ליום 30.06.2019

דוח כספי חתום ליום 30.06.2019

דוח דירקטוריון חתום ליום 30.06.2019

רבעון שלישי

דוחות תקופתיים ליום 30.09.2019

דוח כספי חתום ליום 30.09.2019​

דוח דירקטוריון חתום ליום 30.09.2019​

רבעון רביעי

דוחות תקופתיים ליום 31.12.2019

דוח כספי חתום ליום 31.12.2019

דוח דירקטוריון חתום ליום 31.12.2019

גלילה למעלה