שנת 2018

רבעון ראשון

דוחות תקופתיים ליום 31.03.2018

דוח כספי חתום ליום 31.03.2018​

דוח דירקטוריון חתום ליום 31.03.2018​

רבעון שני

דוחות תקופתיים ליום 30.06.2018

דוח כספי חתום ליום 30.06.2018​

דוח דירקטוריון חתום ליום 30.06.2018​

רבעון שלישי

דוחות תקופתיים ליום 30.09.2018

דוח כספי חתום ליום 30.09.2018​

דוח דירקטוריון חתום ליום 30.09.2018​

רבעון רביעי

דוחות תקופתיים ליום 31.12.2018

דוח כספי חתום ליום 31.12.2018​

דוח דירקטוריון חתום ליום 31.12.2018​

גלילה למעלה