איסוף מידע סטטיסטי

איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בקשות למשיכה והעברת כספים - 2019

איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בקשות למשיכה והעברת כספים - 2020

איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בקשות למשיכה והעברת כספים - 2021

איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בקשות למשיכה והעברת כספים - 2022

גלילה למעלה